Lietošanas noteikumi

Šie noteikumi un nosacījumi, kā arī mūsu privātuma politikas dokuments vietnē www.KLEAN.lv/privacy ("konfidencialitātes politika") un šajā dokumentā minētie un / vai saistītie noteikumi un nosacījumi, kas visi ir iekļauti ar atsauci, ir kopīgi "nolīgums"

Šis līgums ir juridiska vienošanās starp Jums ("jūs" vai "lietotājs") un SIA "KLEAN", kas reģistrēta Latvijā (40203053939), Rūpnīcas ielā 4, Olaine, lv-2114, Latvija, d / b / a KLEAN ("KLEAN" vai "mums"). Šis nolīgums nosaka, ka jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus un platformu, kas atvieglo saziņu starp lietotājiem, kuri tiek piedāvāti mūsu mājas lapā www.KLEAN.lv ("vietne") un / vai mūsu piedāvātajā mobilajā aplikācijā ("lietotnes") . Mūsu Pakalpojumi, platforma, vietne un lietotnes kopīgi tiek sauktas par "KLEAN platformu".

Piekļūstot kā viesim vai reģistrētam lietotājam, vai izmantojot KLEAN platformu vai jebkādas tā daļas, jūs ar šo skaidri apliecināt un piekrītat ievērot šā nolīguma noteikumus un nosacījumus, kā arī jebkādiem turpmākajiem šā nolīguma grozījumiem un papildinājumiem, kurus mēs varam publicēt laiku pa laikam. Ja jūs nepiekrītat pieņemt šo līgumu un uzņemties saistības, nekavējoties pārtrauciet KLEAN platformas izmantošanu.

Izmantojot KLEAN platformu, jūs apliecināt, ka jūs esat vismaz 18 gadu vecs; jums ir tiesības, pilnvaras un spēja iesaistīties šajā nolīgumā un ievērot šā nolīguma noteikumus un nosacījumus, un ka jūs tā ievērosiet. Ja jūs noslēdzat šo līgumu uzņēmuma vai citas organizācijas vārdā, jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir pilnvaras rīkoties šīs vienības vārdā un saistīt šo vienību ar šo līgumu.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus un lietošanas nosacījumus, pirms sākat izmantot KLEAN platformu, jo tie tiks piemēroti tā izmantošanai.

KLEAN platforma darbojas tikai un vienīgi kā komunikācijas platforma.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs tikai nodrošinām piekļuvi platformai, kas savieno personas / uzņēmumus, kas vēlas iegūt Pakalpojumus ("Klienti") un / vai privātpersonas / uzņēmumus, kas vēlas sniegt pakalpojumus ("kleaners"). Klienti un kleaners kopā tiek saukti par "lietotājiem". Mēs paši nepiedāvājam tīrīšanas pakalpojumus vai citus KLEAN platformas vietnē uzskaitītos pakalpojumus, ko sniedz kleaneri, un jebkāds līgums par šo pakalpojumu sniegšanu ir starp jums un attiecīgo kleaneri (un nevis mums). Šie konkrētie Klienta pieprasītie pakalpojumi, ko izpilda kleaneri, turpmāk tekstā tiek saukti par "pakalpojumiem". attiecīgajam kleanerim ir pienākums veikt visus pieprasītos pakalpojumus, izmantojot KLEAN platformu (un, ja to pieprasa, sniegt nepieciešamos tīrīšanas līdzekļus), un jūs piekrītat ievērot jebkuru vienošanos, kas piemērojama starp jums un attiecīgo kleaneri.

Mēs nenodarbinām kleanerus un, ja vien šajos lietošanas noteikumos nav noteikts citādi, mēs neesam atbildīgi par (un nesniedzam nekādas garantijas) par jebkuru kleanera darbību, kas tiek veikta, izmantojot KLEAN platformu, vai to sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Jūs apliecināt, ka mēs nekādā veidā neuzraugām, nenorādām un nekontrolējam kleanera darbu vai Pakalpojumus. kleaner piedāvā pakalpojumus kā neatkarīgs pakalpojumu sniedzējs, un tas nav KLEAN darbinieks, kopuzņēmums, partneris, aģents vai franšīzes devējs jebkādiem mērķiem.

Ja jums ir sūdzība par kleanera sniegtajiem pakalpojumiem, šī sūdzība ir jārisina tieši ar kleaneri. Ja jūs nevarat atrisināt domstarpības ar kleaneri vai nevarat vienoties ar kleaneri, lūdzu, sazinieties ar mums, un mēs centīsimies, lai mēģinātu rast kopsaucēju šim strīdam.

Lai arī KLEAN veic kleaneru iepriekšējās darbības pārbaudes, KLEAN nevar apstiprināt, ka katrs kleaneris ir tā, ko viņš/viņa apgalvo. KLEAN neuzņemas nekādu atbildību par šīs informācijas precizitāti vai ticamību vai jebkuru informāciju par Pakalpojumu. Katram klientam ir jāievēro piesardzība un veselais saprāts, lai aizsargātu savu personīgo drošību un īpašumu, tāpat kā jūs rīkotos, sazinoties ar jebkuru personu, kuru jūs nezināt.

Izmantojot KLEAN platformu, kleaneris piekrīt nesaukt KLEAN pie atbildības par jebkādu traucējumu vai bojājumu, kas varētu rasties pakalpojuma rezultātā. KLEAN nav atbildīgs par jebkura lietotāja, tostarp kleanera, rīcību neatkarīgi no tā, vai tas ir tiešsaistē vai bezsaistē, un nebūs atbildīgs par jebkādām prasībām, traumām vai bojājumiem saistībā ar jebkādiem Pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kas aprakstīti mūsu bojājumu politikā. KLEAN nekad nesedz zaudējumus kleanera vai Klienta ievainojuma dēļ.

Daži no materiāliem, kas pieejami KLEAN platformā, var pieprasīt iepriekšēju reģistrāciju. Ja jūs nolemjat piekļūt šādam saturam, jums būs jāreģistrējas. Mēs varam atteikties jums piešķirt šo reģistrāciju, un jūs nedrīkstat izmantot vārdu, e-pasta adresi, kuru jau izmanto kāds cits; kas pieder citai personai; kas pārkāpj intelektuālo īpašumu vai citas personas tiesības; tas ir aizskarošs; vai arī mēs to noraidām pēc jebkura cita iemesla pēc mūsu ieskatiem. Kad esat pabeidzis reģistrāciju ar mums, jums būs jāsniedz noteikta personiskā informācija. Jūs piekrītat, ka šāda informācija būs patiesa, precīza un pilnīga un ka šī informācija tiks atjaunināta nekavējoties, kad tā mainīsies. Ja jūs sniedzat jebkādu informāciju, kas ir nepatiesa vai neprecīza, nav aktuāla vai nepilnīga, vai ja mums ir aizdomas, ka jūsu informācija ir nepatiesa vai neprecīza, nav aktuāla vai nepilnīga, mēs pēc saviem ieskatiem varam apturēt vai pārtraukt jūsu piekļuves tiesības jebkuriem materiāliem, kuriem ir nepieciešama reģistrācija. Uz jebkuru personīgi identificējamu informāciju, kas sniegta šeit, tiks piemēroti konfidencialitātes noteikumi.

Jūs esat vienīgais pilnvarotais jūsu konta lietotājs. Jūs esat atbildīgs par konfidencialitātes saglabāšanu jebkurai parolei un kontam, ko esat vai mēs, lai piekļūtu KLEAN tirgum. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas notiek jūsu paroles vai konta ietvaros, izņemot tajos gadījumos, kad KLEAN ir nepieciešams piekļūt jūsu kontam, lai veiktu izmaiņas, kuras jūs pieprasāt. KLEAN nekontrolē lietotāja vai trešo personu lietotāja konta izmantošanu un skaidri atsakās no jebkādas saistības, kas izriet no tā. Ja jums ir aizdomas, ka jebkura nepiederoša puse var izmantot jūsu paroli vai kontu vai ja jums ir aizdomas par jebkādu citu drošības pārkāpumu, nekavējoties sazinieties ar mums rakstot uz info@KLEAN.lv.

Jūs sniegsiet mums savus identitātes pierādījumu, ko mēs laiku pa laikam varam pamatoti pieprasīt.

Norādot savu tālruņa numuru un izmantojot KLEAN platformu, jūs piekrītat, ka mēs, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, varam izmantot jūsu mobilā tālruņa numuru zvaniem un, ja šis tālruņa numurs ir mobilā tālruņa numurs, īsziņām (sms) lai palīdzētu atvieglot pieprasītos pakalpojumus. Jūs varat atteikties saņemt īsziņas (sms) ziņojumus no mums, atbildot ar vārdu "stop" uz īsziņu no mums. Jūs piekrītat, ka īsziņas (sms) ziņu atteikšana var ietekmēt jūsu spēju izmantot KLEAN platformu.

KLEAN var nosūtīt jums apstiprinājumu un citus darījumu e-pastus par Pakalpojumiem. KLEAN var arī nosūtīt jums e-pastus par Pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt ("reklāmas e-pasta ziņojumi"). Jebkurā laikā varat atsaukt reklāmas e-pasta ziņojumus, noklikšķinot uz attiecīgo saiti mūsu e-pasta paziņojumā vai sazinoties ar mums.

Jūs varat izmantot mūsu KLEAN platformu, lai rezervētu pakalpojumu. Pakalpojumu tarifi tiks aprēķināti stundā, kā norādīts Pakalpojumu rezervēšanas procesā. Katram pakalpojumam ir minimālā cena, kas sastāda vienu (1) stundu no pakalpojuma, un tas ir jūsu pienākums pārbaudīt šo cenu pirms rezervēšanas. Rezervējot Pakalpojumu, jūs apstiprinat, ka jūs sniedzat pilnīgu un patiesu informāciju par veicamo darbu, kā arī informāciju par kleanera rīcībā esošajiem priekšmetiem (ieskaitot ziņas par defektiem un nepilnībām) un attiecīgo informāciju par īpašumu . Parasti kleaneris paredz piegādāt un izmantot savus rīkus un aprīkojumu. Tomēr klienti var piedāvāt kleanerim izmantot savā rīcībā esošo sūcēju un citus tīrīšanas līdzekļus.

Tajā brīdī, kad jūs rezervējat pakalpojumu KLEAN platformā, mēs iepriekš rezervēsim, jūsu kontā norādītajā maksājuma veidā, vienas (1) stundas Pakalpojuma samaksu par rezervācijas maksu ("Rezervēšanas maksa"). Rezervēšanas maksa tiks atskaitīta no pakalpojuma kopējām izmaksām pēc pakalpojuma pabeigšanas. KLEAN informēs jūsu ģeogrāfiskajā apkaimē tuvāk esošo kleaneri par jūsu rezervēto pakalpojumu kopā ar informāciju par jūsu pieprasīto datumu un laiku, lai to veiktu. Jūsu kontaktinformācija un mājokļa adrese tiks saglabāta konfidenciāla, līdz kleaneris apstiprinās jūsu Pakalpojumu. kleaneris var pieņemt vai noraidīt Pakalpojumu, un mēs negarantējam, ka jūs saņemsit atbildi uz rezervēto pakalpojumu vai ka atbildes atbildīs jūsu norādītajām prasībām. Mēs paziņosim jums, ja jūsu reģionā nav piemērotu kleaneru, kas spēj veikt jūsu Pakalpojumu. Tajā brīdī, kad Pakalpojumu sniedzējs piekrīt Pakalpojumam, viņiem tiks sniegta jūsu informācija (tostarp vārds un Telpas informācija).

KLEAN nav atbildīgs par gadījumiem, kad kleaneris, kas pieņēmis Pakalpojumu, nevar vai nevēlas izpildīt Pakalpojumu pieprasītajā laikā. Gadījumā, ja: jūs nesniedzat pilnīgu un pilnīgu informāciju Pakalpojuma rezervēšanas brīdī vai arī kleaneris pamatoti nevar novērtēt Pakalpojuma prasības attālināti, tad kleaneris, ierodoties īpašumā, var uzskatīt, ka nepieciešams papildu darbs lai pakalpojums tiktu aizpildīts. Šādos apstākļos Klients un kleaneris vienojas par šādu Papildu darbu apjomu un samaksu pirms jebkāda pakalpojuma izpildes, darba uzsākšanas; vai arī kleaneris uzņemas papildu izmaksas un izdevumus, par kuriem tie iepriekš ar jums vienosies, un jums būs jāmaksā par šādām izmaksām un izdevumiem. Lai sagatavotu derīgu maksājuma pieprasījumu, izmantojiet KLEAN klientu atbalstu. Papildu maksājumus var veikt, izmantojot KLEAN platformu vai tieši Pakalpojumu sniedzējam, un jebkurā gadījumā tam ir jābūt pilnvarotam pirms pakalpojuma pabeigšanas, izmantojot KLEAN platformu.

Pirms jebkura darba, kas sākas jūsu īpašumā, ir ieteicams pieprasīt pierādījumu par kleanera piemērojamo tirdzniecības akreditāciju, kvalifikāciju, reģistrāciju un identifikācijas pierādījumu. kleaneris piekrīt ievērot jebkuru jūsu iesniegto akreditācijas, reģistrācijas, sertifikācijas, kvalifikācijas, pieredzes vai pamatotās atbilstības pierādījumu pieprasījumu.

Jūs piekrītat izturēties pret kleaneri  ar cieņu, un būt pieklājīgs savstarpējās attiecībās ar viņiem.

Jūs piekrītat pārvietot visas mēbeles un priekšmetus, lai kleaneris varētu ērti piekļūt īpašumam un veikt Pakalpojumu.

KLEAN platformas pakalpojumu lietotāji noslēdz līgumu tieši ar citiem lietotājiem. KLEAN nav neviena Pakalpojuma līguma puse. KLEAN platforma veicina šos līgumus, piegādājot vidi, ar kuru klienti var sazināties ar kleaneriem, sastādīt Pakalpojumus un veikt maksājumus par Pakalpojumiem ("maksājumi").

Klients saprot, ka, izmantojot Pakalpojumus, var tikt ieturēta samaksa par pakalpojumiem, kas saņemti no kleanera ("maksa"). Pēc tam, kad Klients ir saņēmis Pakalpojumu, KLEAN darbosies kā ierobežotas atbildības starpnieks starp klienta veikto maksājumu un kleaneri. Šādi samaksāts maksājumus, tiek uzskatīts par tādu pašu, kā tieši maksājot kleanerim. Maksa ietvers sevī piemērojamos nodokļus, ja to paredz likums. Klienta samaksātie maksājumi ir galīgi un neatmaksājami, ja vien KLEAN nav noteicis citādi.

Klients var apmaksāt Pakalpojumus ar kredītkaršu maksājumu, kas prasa iepriekš aktivizēt kredītkartes datus lietotnē un pieņemt KLEAN noteikumus un nosacījumus. Veicot kredītkaršu maksājumus, maksājuma saņēmējs ir SIA KLEAN, kas pārsūta saņemto maksājumu pakalpojumu sniedzējam. Kredītu karšu maksājumu starpniecība KLEAN platforma tiek veikta, izmantojot Adyen BV, saskaņā ar šādiem nosacījumiem: https://www.adyen.com/home/support/manuals.

KLEAN ir atbildīgs par kredītkaršu maksājumu darbību un piedāvā problēmu risināšanai kartes īpašnieku atbalstu. Kredītkartes un ar mobilo maksājumu saistīto strīdu izšķiršana notiek arī ar KLEAN starpniecību. KLEAN kredītkartes un mobilo maksājumu atbalsta dienesta kontaktpersona ir: info@KLEAN.lv un tālruņa numurs 25269269 - pa e-pastu nosūtītie pieprasījumi saņem atbildi vienas darba dienas laikā. KLEAN atrisinās visas kredītkaršu sūdzības un pieteikumus divu darba dienu laikā.

Visi kleaneri, kā pakalpojumu sniedzēji, kas ir pieejami, izmantojot KLEAN platformu, ir informēti par vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas nozīmi. Katram kleanerim pienākums ir iegūt šādu apdrošināšanas polisi. kleaneris uzņemas pilnu atbildību par sniegto Pakalpojumu apdrošināšanu. kleaneris ir atbildīgs arī par viņa privāto apdrošināšanu un / vai labklājību, sniedzot Pakalpojumus.

Ja jums ir apdrošināšana, kas jūs segtu prasījuma gadījumā, piemēram, nomnieka apdrošināšana, mājas īpašnieka apdrošināšana, automašīnas apdrošināšana vai jumta politika ("personiskā apdrošināšana"), jūs piekrītat, ka jūsu personiskā apdrošināšana ir primāra, un KLEAN apdrošināšanas garantija ir sekundāra . KLEAN apdrošināšanas garantija kompensēs zaudējumus tikai tiktāl, ciktāl tas nav citādi apdrošināts jūsu personīgajā apdrošināšanā.

Šī pakalpojuma izmantošana ir tikai jūsu pašu atbildība.

Pakalpojums tiek sniegts "kā tāds" bez jebkādām tiešām vai netiešām garantijām, ieskaitot, bet ne tikai, garantijas attiecībā uz pārdošanu, derīgumu konkrētam mērķim un pārkāpumu neesamību.

Neierobežojot iepriekš minēto, ne KLEAN, ne tā filiāles vai licences devēji negarantē, lai piekļuve pakalpojumam būtu nepārtraukta vai ka pakalpojums būtu bez kļūdām; kā arī neuzrāda nekādu garantiju par rezultātiem, kas var tikt iegūti no Pakalpojuma izmantošanas, vai par jebkuru Pakalpojuma savlaicīgumu, precizitāti, uzticamību, pilnīgumu vai saturu, informāciju vai materiāliem, kas sniegti, izmantojot vai saistībā ar pakalpojuma lietošanu.

Neierobežojot iepriekš minēto, ne KLEAN, ne tā filiāles, ne licences devēji negarantē to, ka kāds Pakalpojums tiks veikts, vai jebkurai personai tiks uzticēta tīrīšana. KLEAN var laiku pa laikam būt Pakalpojumi bez piesaistītiem kleaneriem vai pagaidu kleaneriem, kuriem nav paredzēts, ka tiks pabeigts pakalpojums.

Ne KLEAN, ne tās filiāles neuzņemas atbildību par jūsu īpašumā esošiem bojājumiem vai zādzībām jūsu vai kleanera darbības rezultātā. Jūs esat atbildīgs par visu vērtīgo priekšmetu fizisku nodrošināšanu.

Ne KLEAN, ne tā filiāles vai licences devēji nav atbildīgi par jebkura Pakalpojuma lietotāja darbību tiešsaistē vai bezsaistē.

Ne KLEAN, ne tā filiāles, ne licences devēji negarantē, ka Pakalpojums ir bez vīrusiem, Trojas zirgiem vai citiem kaitīgiem komponentiem.

KLEAN, tā filiāles un licenču devēji nevar un negarantē to, ka jebkāda jūsu sniegtā personīgā informācija netiek nelikumīgi piesavināta, pārtverta, dzēsta, iznīcināta vai kādas citas personas izmantota.

.

Pakalpojumu kvalitāte, kas tiek plānota vai pieprasīta, izmantojot KLEAN platformu, ir pilnībā kleanera atbildība, kurš galu galā sniedz šos pakalpojumus jums. Tāpēc jūs apstiprinat, ka, izmantojot KLEAN platformu, jūs varat būt pakļauts Pakalpojumiem, kas ir potenciāli bīstami, aizskaroši, kaitīgi nepilngadīgajiem, nedroši vai citādi nevēlami, un ka jūs izmantojat KLEAN platformu un šādus kleanerus uzņemoties risku uz sevis.

Nekas šajā nolīgumā vai KLEAN platformā nav jebkādā veidā domāts kā padoms. Ja jums ir nepieciešams padoms saistībā ar jebkuru juridisku, finansiālu vai medicīnisku jautājumu, jums vajadzētu konsultēties ar atbilstošu speciālistu.

Izmantojot KLEAN platformu, jūs piekrītat, ka šajā līgumā noteiktie izņēmumi un atbildības ierobežojumi ir pamatoti. Ja jūs neuzskatat, ka tie ir pamatoti, jūs nedrīkstat izmantot KLEAN platformu.

Jūs piekrītat, ka kā uzņēmums KLEAN ir ieinteresēts ierobežot savu amatpersonu, direktoru un darbinieku personisko atbildību. Jūs piekrītat, ka jūs neizvirzīsiet prasību pret KLEAN amatpersonām, direktoriem vai darbiniekiem personīgi saistībā ar strīdiem, zaudējumiem vai bojājumiem. Neskarot iepriekš minēto, jūs piekrītat, ka šajā līgumā noteiktie garantijas un atbildības ierobežojumi aizsargās KLEAN amatpersonas, direktorus, darbiniekus, aģentus, licences devējus, vecākus, meitasuzņēmumus, filiāles, pēctečus, pilnvarotājus un apakšuzņēmējus, kā arī KLEAN

Katra puse atzīst, ka otra puse ir noslēgusi šo nolīgumu, pamatojoties uz šajā dokumentā noteikto atbildības ierobežojumu, un šie ierobežojumi ir būtisks pušu darījumu pamats.

Zaudējumi, kuri neattiecas uz KLEAN

 • Papildus šeit minētajiem nosacījumiem, KLEAN neuzņemas atbildību par sekojošajām lietām:

Zaudējumi, kas rodas dabas darbības rezultātā, tostarp, bet ne tikai, piesārņojums, zemestrīces un ar laiku saistīti notikumi;

Zaudējumi, kas rodas no uzņēmējdarbības pārtraukuma, tirgus zaudējuma, ienākumu zaudējuma un / vai lietošanas zaudēšanas;

Zaudējumi īpašuma bojājumiem pārsniedz sākotnējo vērtību un / vai aizstājējvērtību līdzīga īpašuma vidējai versijai (KLEAN neaptver nekādas prēmijas posteņus), atskaitot standarta nolietojumu; (piemēram, ja kaitējums tiek veikts dārgai marmora virsmai, zaudējumus aprēķina no izmaksām, lai labotu vidējo virsmu)

Zaudējumi, kas radušies Klienta vai trešās puses nolaidības dēļ;

 • Zaudējumi, kas radušies ražotāja vai produktu defektu dēļ;

Zaudējumi no agrāk nodarītā kaitējuma vai objekta vai īpašuma stāvokļa;

Zaudējumi, kas rodas no Klienta priekšmetiem vai Klienta ieteikumiem (piemēram, ja klients vēlas, lai tiek izmantots konkrēts tīrīšanas līdzeklis vai ierīce, ko lieto, un šī produkta vai ierīces lietošana rada zaudējumus utt.)

Zaudējumi, kas rodas plūdu un / vai ūdens bojājumu, tostarp pelējuma, pelējuma sēnites vai baktēriju dēļ;

Zaudējumi, kas rodas no produktiem, kuros ir bīstami vai kaitīgi materiāli, terora akti, ražotāju produktu stāvoklis vai piesārņojums;

 • Naudas, trešo pušu dāvanu  kartes un vērtspapīru zudumi;

Zaudējumi, kas radušies īpašnieka zādzības vai kāda cita kleanera tīšas nelikumīgas darbības rezultātā;

 • Zaudējumi, kas radušies vienkāršas nolietošanās gadījumos;
 • Zaudējumi, dēļ kuriem priekšmets joprojām saglabā savu funkcionalitāti;

Zaudējumi mākslai, kas ietver, bet neaprobežojas ar gleznām, ortogrāfijām, iespiestajām fotogrāfijām, bildēm, gobelēm, retu vai mākslas stiklu, mākslas stikla logiem, vērtīgiem paklājiem, statuetēm, skulptūrām, antīkām mēbelēm, antīkajām rotaslietām, porcelānam, antikvariātam, monētām, zīmogiem, citi kolekcionējamie priekšmeti, kolekcijas, kažokādas, rotaslietas, dārgakmeņi, dārgmetāli un līdzīgs reti sastopams īpašums, vēsturiskā vērtība;

Zaudējumi par bojājumiem, kas pārsniedz specifisko bojāto platību (piemēram, ja grīdas segums tiek bojāts, jebkuri zaudējumi ir ierobežoti ar vidējām izmaksām, lai labotu vai nomainītu grīdas kvadrātmetru, kas tika bojāts pēc tam, kad no tā atskaitīta novecošanu un fizisko nolietojumu);

Zaudējumi, kas balstīti uz sentimentālu un / vai neminētu nemateriālo vērtību;

Zaudējumi vai bojājumi, kas saistīti ar elektronisko datu nesankcionētu iegūšanu, piekļuvi tiem, iznīcināšanu un / vai zudumu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar filmas, ierakstus, rokrakstus, rasējumus vai fotogrāfijas, datus, informāciju, audio un video ierakstus, failus, fakti, programmas vai citi materiāli, kas tiek uzglabāti kā tādi, kurus izveido vai lieto datorprogrammās, ieskaitot sistēmas un lietojumprogrammatūru, cietos diskus vai disketes, cd-romus, lentes, diskus, šūnas, datu apstrādes ierīces, mākoņu glabāšana vai citi materiāli, kurus izmanto ar elektroniski kontrolētu aprīkojumu;

Zaudējumi, kas saistīti ar remontu ārpus teritorijas, kur tika veikti pakalpojumi;

Dzīvnieku zaudējumi, personiskā atbildība vai kaitējums kopīgām vai kopīgām zonām;

Zaudējumi, kas rodas no piegādes izmaksām un / vai preču nomaiņas un / vai nodokļu iekasēšanas, kas radušies, iegādājoties oriģinālās un / vai rezerves preces;

Klientam ir pieejama 100% naudas atmaksas garantija, un tā ir KLEAN vienīgā atbildība par Pakalpojumu izpildi. Ja jūs neesat apmierināts ar sākotnējā pakalpojuma kvalitāti, kas pieprasīta un apmaksāta, izmantojot KLEAN platformu, tad KLEAN nosūtīs vēl vienu kleaneri, lai no jauna izpildītu Klientam pasūtīto Pakalpojumu bez papildus maksas. Ja lietotājs nepiekrīt sniegtajam risinājumam, mēs varam pilnībā kompensēt šo pakalpojumu. Abiem lietotājiem ir tiesības nepiekrist šādai izšķiršanai, šajā gadījumā atbilstošajam lietotājam būs jāsniedz sīks apraksts par situāciju.

Šis līgums darbojas un ir spēkā līdz kamēr netiek lauzts no mūsu vai jūsu puses.

Mēs varam izbeigt šo vienošanos vai pārtraukt vai apturēt jūsu tiesības izmantot KLEAN platformu jebkurā laikā jebkura iemesla dēļ (arī bez ierobežojuma, ja mēs uzskatām, ka esat pārkāpis šo nolīgumu vai politiku, kas ievietota KLEAN platformā vai arī ja citādi konstatēsim, ka esat iesaistījies neatbilstoši un / vai aizvainojošā rīcībā (kopīgi - "aizliegta rīcība"), sniedzot rakstisku vai e-pasta paziņojumu par šādu izbeigšanu uz fizisko vai e-pasta adresi, kuru jūs mums esat iesniedzis, un ja mēs izbeigsim vai apturēsim jūsu tiesības izmantot KLEAN platformu aizliegtas darbības dēļ, mēs pilnībā atmaksāsim visus maksājumus par Pakalpojumiem, kas nav veikti vai pabeigti. Ja mēs pārtrauksim vai apturēsim jūsu kontu jebkura iemesla dēļ jums ir aizliegts reģistrēt un izveidot jaunu kontu ar savu vārdu, viltus vai aizņemto vārdu vai trešās personas vārdu, pat ja jūs varētu darboties trešās puses vārdā. Papildus konta darbības pārtraukšanai vai apturēšanai mēs paturam tiesības veikt atbilstošu tiesvedību, tostarp neierobežojot civiltiesiskās, kriminālās un tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Pārtraucot kontu, KLEAN var dzēst kontu un visu tajā esošo informāciju. Jums nav savas konta īpašumtiesību.

Jūs varat izbeigt šo līgumu, pilnībā pārtraucot lietot KLEAN platformu (ja jūsu kontā nav pasūtītu pakalpojumu) un aizverot jebkuru kontu, kuru esat atvēris KLEAN platformā. Ja jūs mēģināt izbeigt šo līgumu, kamēr vēl ir neatmaksātie pakalpojumi, kas pasūtīti jūsu kontā, šis līgums netiek izbeigts, kamēr šādi pakalpojumi nav tikuši veikti vai citādi atcelti, kā to atļauj KLEAN.

Kad kleaneris atceļ plānoto pakalpojumu, KLEAN parasti paziņo kleanerim un padara Klienta pakalpojuma pieprasījumu pieejamu, lai to izvēlētos citi kleaneri. Tomēr KLEAN nevar garantēt, ka atcelts Pakalpojums tiks izvēlēts vai pakalpojuma pieprasījums tiks pabeigts. No kleanera, kas atceļ plānoto pakalpojumu, var tikt ieturēta maksa, kā paredzēts kleaning līgumā.

Ja jūs nolemjat atcelt rezervāciju, to var izdarīt, izmantojot vietni vai lietotni, katrā gadījumā ievērojot šādus nosacījumus: ja jūs atceļat vairāk nekā 24 stundas pirms paredzētā apmeklējuma sākuma laika, atcelšana nemainās , ja jūs atceļat mazāk nekā 24 stundas pirms paredzētā apmeklējuma sākuma laika, mēs paturam tiesības iekasēt atcelšanas maksu, kā norādīts vietnē, kas tiks atskaitīta no jūsu rezervācijas maksas, un pārējā maksa tiks atmaksāta jūsu kredītkarte; Anulēšana tieši ar attiecīgo Pakalpojumu sniedzēju nav atļauta un netiks pieņemta.

Vietne un / vai lietotne var saturēt saites uz citām vietnēm un resursiem, ko nodrošina trešās personas, tostarp, bez ierobežojuma, reklāmdevējiem. Mēs nevaram kontrolēt šīs vietnes vai resursus vai to pieejamību, un visas saites uz tām ir paredzētas tikai jūsu informācijai. Jums būs jāizstrādā neatkarīgs vērtējums par jūsu mijiedarbību ar jebkādām šādām tīmekļa vietnēm vai resursiem, tostarp jebkuru produktu vai pakalpojumu iegādei un izmantošanai, kas ir pieejami caur tiem. Mēs neesam atbildīgi par viņu saturu vai to konfidencialitātes politiku (ja tādi ir), un mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties, tos izmantojot.

KLEAN platforma var ietvert iespējas sniegt atsauksmes, kas ļauj lietotājiem sazināties ar citiem lietotājiem un ar KLEAN (kopā "pārskatīšanas apgabali"). Dažas KLEAN platforma vietas būs publiskas, un KLEAN nebūs atbildīga par jebkādu informāciju vai materiāliem, kas izvietoti šādās sabiedriskās vietās. KLEAN pēc saviem ieskatiem var publiski iesniegt iesniegumus, kurus iesniedzat KLEAN platformas vietās, kas nav publiska. Jūs varat izmantot pārskatīšanas vietas tikai materiāliem, kas ir būtiski un piemēroti lietošanai, un kas atbilst šim līgumam. "jūsu informācija" ir jebkura informācija un materiāli, ko jūs mums vai citiem lietotājiem sniedzat saistībā ar jūsu KLEAN platformas reģistrāciju un izmantošanu, ieskaitot informāciju un materiālus, kas tiek publicēti vai nosūtīti izmantošanai pārskatīšanas jomās. Jūs esat pilnībā atbildīgs par jūsu informāciju, un mēs esam tikai pasīvs kanāls jūsu tiešsaistes izplatīšanai un jūsu informācijas publicēšanai. Jūs ar šo apliecināt un garantējat, ka jūsu informācija: a) vienmēr ievēro šo vienošanos; un (b) neradīs atbildību par mums vai liks mums zaudēt (pilnīgi vai daļēji) mūsu interneta pakalpojumu sniedzēju, klientu vai citu partneru vai piegādātāju pakalpojumus. Ar šo jūs piešķirat mums bez ekskluzīvas, visā pasaulē pastāvīgas, neatsaucamas, bez atlīdzības tiesības, izmantojot vairāku līmeņu apakšlicences tiesības izmantot, izvietot, uzglabāt, reproducēt, modificēt, radīt atvasinātus darbus, sazināties, publicēt, publiski izpildīt, publiski parādīt un izplatīt visu jūsu informāciju, kas ir publicēta, lai pārskatītu jomās no jūsu konta vai caur to KLEAN platformā. Šajā licencē piešķirtās tiesības ir ierobežotas, lai darbotos, reklamētu un uzlabotu KLEAN platformu. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem noņemt ziņojumus no Pārskatīšanas jomām.

Šīs vienošanās laikā klienti var izmantot KLEAN platformu tikai personīgai lietošanai (vai personas, arī uzņēmuma vai citas organizācijas, kuru jūs pārstāvat, izmantošanai). Klienti var izmantot KLEAN plaformu, lai rezervētu Pakalpojumus tikai attiecībā uz vietu, kurā pieprasītājs ir likumīgi pilnvarots veikt Pakalpojumus. Pieteikuma iesniedzēji nedrīkst izmantot KLEAN platformu citiem mērķiem vai saistībā ar jebkādiem komerciāliem centieniem bez mūsu skaidras iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Klients piekrīt, ka Pakalpojumu pasūtīšana ir piedāvājums, kas tiek pieņemts tikai tad, ja Klients saņem pasūtījuma apstiprinājumu. Klienti piekrīt pieklājīgi un likumīgi izturēties pret kleaneriem, nodrošināt viņiem drošu un piemērotu darba vidi, kas atbilst visiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem, kā arī nodrošināt saprātīgu sadarbību ar kleaneriem, lai viņi varētu sniegt Pakalpojumus. Klienti piekrīt paziņot mums sūdzības, nevis kleaneriem. Klienti piekrīt ievērot mūsu sūdzību un citas vietnes norādītās politikas. Klienti atzīst, ka to izvēlētais kleaneris laiku pa laikam var nebūt pieejams, piemēram, sakarā ar slimību, atvaļinājumu vai atstājot KLEAN platformu. kleaneris piekrīt sniegt Pakalpojumus saskaņā ar visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kleaning līgumu. Jūs neizmantosiet KLEAN platformu (ieskaitot, bet ne tikai, pārbaudes apgabalus), lai veiktu kādu no šīm darbībām:

Augšupielādēt failus, kuros ir vīrusi, Trojas zirgi, bojāti faili vai kāda cita līdzīga programmatūra, kas var sabojāt cita datora darbību.

Nomelnot, ļaunprātīgi izmantot, uzmākties,  draudēt vai citādi pārkāpt citu personu likumīgās tiesības (piemēram, bet ne tikai, tiesības uz privāto dzīvi).

Izmantot pakalpojumu jebkādam nolūkam, kas pārkāpj vietējos, valsts, vai starptautiskos tiesību aktus.

Publicēt, nosūtīt, augšupielādēt, vai izplatīt jebkādu neobjektīvu, apmelojošu, pārkāpjošu, neķītru vai nelikumīgu tēmu, nosaukumu, materiālu vai informāciju.

Augšupielādēt failus, kas satur programmatūru vai citu materiālu, kas pārkāpj trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības (vai tiesības uz privātumu vai publicitāti).

Reklamēt vai piedāvāt pārdot preces vai pakalpojumus komerciāliem mērķiem pakalpojumā, kas nav saistīti ar Pakalpojumā piedāvātajiem Pakalpojumiem.

 • Veikt vai nodot tālāk aptaujas, konkursus, piramīdas shēmas vai ķēdes vēstules.
 • Atdarināt citu personu, vai ļaut kādai citai personai vai izmantot jūsu identitāti, lai publicētu vai aplūkotu komentārus.
 • Publicēt vienu un to pašu ziņojumu  atkārtoti (pazīstama arī kā 'Spamošana'). Spamošana ir stingri aizliegta.
 • Lejupielādēt jebkuru failu, ko ir publicējis kāds cits lietotājs, ja lietotājs zin, vai vajadzētu zināt, ka tas nedrīkst legāli tikt izplatīts caur šo pakalpojumu.
 • Aizliegt, vai ierobežot citu lietotāju izmantot publisko telpu.
 • Norādīt, vai paziņot, ka kādu no jūsu apziņojumiem atbalsta KLEAN.
 • Izmantot automatizētu procesu, lai apkopotu informāciju, no KLEAN platformas.
 • Nelikumīgi piekļūt KLEAN serveriem, vai jebkuriem ar to saistītajiem tīkliem.
 • Pielāgot, izmainīt, licenzēts, apakšlicenzēt, vai pārtulkot KLEAN priekš jūsu personīgās vai komerciālās lietošanas.

Noņemt vai mainīt vizuāli vai citādi jebkuras KLEAN autortiesības, preču zīmes vai patentētās zīmes un tiesības

Augšupielādēt saturu, kas ir aizskarošs un / vai kaitīgs, tostarp, bet ne tikai, saturu, kas aizstāv, atbalsta vai veicina jebkāda veida rasismu, fanātiju, naidu vai fizisku kaitējumu jebkurai personai vai personu grupai.

Augšupielādēt saturu, kas nodrošina materiālus vai piekļuvi materiāliem, kuros izmanto personas, kas jaunākas par 18 gadiem, ļaunprātīgi, vardarbīgi vai seksuāli.

KLEAN platforma var jums ļaut piekļūt mūsu pakalpojumiem, lejupielādēt mūsu progr, augšupielādēt saturu KLEAN platformā un saņemt ziņojumus savā mobilajā ierīcē (kopā "mobilās funkcijas"). Jūsu mobilo ierīču pārvadātājs var aizliegt vai ierobežot noteiktas mobilās funkcijas un noteiktās mobilās funkcijas var būt nesavietojamas ar jūsu mobilo ierīču operatoru vai mobilo ierīci. Turklāt mobilo ierīču nodrošinātājs var iekasēt maksu par standarta ziņojumapmaiņu, datiem un citām maksām, lai piedalītos mobilajās iespējās. Mēs neesam atbildīgi par jebkādām maksām vai maksām, kas rodas, izmantojot mobilās funkcijas. Jums jāpārliecinās ar mobilo ierīču pārvadātāju, lai noskaidrotu, vai tiks piemērotas maksas, kādi plāni ir pieejami un cik par tiem ir jāmaksā. Jums ir arī jāsazinās ar mobilo ierīču pārvadātāju ar citiem jautājumiem saistībā ar šiem jautājumiem.

 Jūs apliecināt, ka jūsu lietotņu lietošanai ir jāatbilst visiem nosacījumiem, kas noteikti trešās personas līgumā, kurā tiek nodrošināta mobilā ierīce, kurā darbojas lietotne.

KLEAN nav atbildīgs, ja jums nav saderīgas mobilās ierīces vai ja lejupielādējat nepareizu lietotnes versiju savai mobilai ierīcei. KLEAN patur tiesības pārtraukt lietojumprogrammu vai jebkuru citu KLEAN platformas aspekta izmantošanu, ja lietojat lietotnes vai KLEAN platformu ar nesavietojamu vai neatļautu ierīci.

Ja lietotne ir iegūta no Apple App Store. Jūs apliecināt un piekrītat, ka vienošanās ir tikai starp jums un KLEAN, nevis Apple, Inc. ("Apple") un ka Apple nav atbildīga par lietotni vai tās saturu. Lietotnes lietojumam ir jāatbilst App Store Nolīgumam. Jūs apliecināt, ka Apple nav nekādu pienākumu sniegt jebkādus apkopes un atbalsta pakalpojumus saistībā ar lietotni. Gadījumā, ja Programma neievēro jebkuru piemērojamo garantiju, jūs varat par to paziņot Apple un (attiecīgā gadījumā) Apple atlīdzinās jums App pirkuma cenu; līdz maksimālajam apjomam, ko pieļauj piemērojamie likumi, Apple nebūs citas garantijas saistības attiecībā uz lietojumprogrammu, un jebkuri citi prasījumi, zaudējumi, saistības, zaudējumi, izmaksas vai izdevumi, kas saistīti ar jebkura garantijas neievērošanu, tiks reglamentēti vienīgi ar nolīgumu un visiem likumiem, kas piemērojami KLEAN kā lietotnes pakalpojumu sniedzējam. Jūs apliecināt, ka Apple nav atbildīga par jebkādu jūsu vai trešās puses pretenziju izskatīšanu, kas attiecas uz Lietojumprogrammu, vai jūsu īpašumtiesībām un / vai App lietošanu, ieskaitot, bet ne tikai: prasības attiecībā uz produktu atbildību; jebkuru apgalvojumu par to, ka lietotne neatbilst kādai piemērojamai juridiskai vai normatīvai prasībai; un prasības, kas izriet no patērētāju aizsardzības vai līdzīgiem tiesību aktiem; un visas šādas prasības reglamentē vienīgi nolīgums un visi likumi, kas piemērojami KLEAN kā programmatūras nodrošinātājam. Jūs apliecināt, ka gadījumā, ja kāda trešā persona apgalvo, ka lietojumprogramma vai jūsu īpašums un šīs lietotnes izmantošana pārkāpj šīs trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības, KLEAN, nevis Apple, būs vienīgi atbildīga par izmeklēšanu, aizstāvēšanu, norēķiniem un izpildi par jebkuru šādu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, ciktāl tas nepieciešams Līgumā. Jūs apliecināt un garantējat, ka neesat atradis valsti, uz kuru attiecas ASV valdības embargo, vai kuru ir norādījusi ASV valdība kā "teroristu atbalstoša" valsts; un jūs neesat norādīts nevienā ASV valdības aizliegto vai ierobežoto personu sarakstā. Jūs un KLEAN piekrītat, ka Apple un Apple meitasuzņēmumi ir Līgumslēdzējas puses trešās puses labuma guvēji, kas attiecas uz jūsu lietojumprogrammas licenci, un, ja jūs piekrītat Līguma noteikumiem un nosacījumiem, Apple būs tiesības (un tiks uzskatīts, ka tā ir pieņēmusi tiesības) izpildīt Līgumu, kas attiecas uz jūsu Lietojumprogrammas licenci pret jums kā trešās puses labuma guvēju.

Ja lietotne ir iegūta no Google Play veikala. Jūs apliecināt, ka līgums ir starp jums un KLEAN, nevis ar Google, Inc. ("Google"); jūsu lietotnes lietojumam ir jāatbilst Google pašreizējam Google Play veikala līgumam; Google ir tikai pakalpojuma Google Play veikals, kurā esat ieguvis lietotni; KLEAN, nevis uzņēmums Google, ir pilnībā atbildīgs par tā lietojumprogrammu; Google neuzņemas nekādas saistības pret jums attiecībā uz lietotni vai pakalpojumu sniegšanas noteikumiem; un jūs apliecināt un piekrītat, ka Google ir trešās puses pakalpojumu saņēmēju saņēmējs, jo tas attiecas uz KLEAN lietojumprogrammu.

Jūs atzīstat, ka Konfidenciāla informācija (kā definēts tālāk) ir vērtīgs, īpašs un unikāls KLEAN aktīvs, un piekrītat, ka jūs neizpaudīsit, nepārdosiet, neizmantosiet (vai nemēģināsiet citiem atklāt, pārsūtīt vai izmantot) konfidenciālu informāciju jebkādiem mērķiem izņemot atklāšanu saviem pilnvarotajiem darbiniekiem un aģentiem, kuriem ir jāuztur konfidenciālas informācijas konfidencialitāte. Jūs nekavējoties rakstveidā jāinformē KLEAN par visiem apstākļiem, kas var būt konfidenciālas informācijas neatļautu izpaušana, nodošana vai izmantošana. Jums jādara viss iespējamais, lai konfidenciālu informāciju aizsargātu no neatļautas informācijas izpaušanas, pārsūtīšanas vai izmantošanas. Jebkura iemesla dēļ jūs atdodat visus KLEAN konfidenciālās informācijas oriģinālus un visu to materiālu kopijas, kas izpaužas kā šī Līguma izbeigšana. Termins "Konfidenciāla informācija" nozīmē jebkuru KLEAN komercnoslēpumu, konfidenciālu un patentētu informāciju un visu pārējo KLEAN informāciju un datus, kas nav vispārēji zināmi sabiedrībai vai citām trešām personām, kuras varētu gūt vērtību, ekonomiski vai citādi. tās izmantošana vai izpaušana. Konfidenciāla informācija ietver tehniskos datus, pētījumus, produktu plānus, produktus, pakalpojumus, klientus, tirgus, programmatūru, izgudrojumus, izgudrojumus, procesus, formulas, tehnoloģijas, dizainparaugus, rasējumus, inženierzinātnes, aparatūras konfigurācijas informāciju, tirdzniecību , finanses vai cita uzņēmējdarbības informācija, ko tieši vai netieši rakstiski, mutvārdos, zīmējumos vai novērojumos.

Līgumu reglamentē un interpretē un izpilda saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, neņemot vērā jurisdikcijas kolīzijas normu izvēli, kā arī jebkurus strīdus, darbības, prasības vai cēloņus, kas izriet no vai saistībā ar šo Līgumu vai KLEAN tirgu, ir pakļauta to Latvijas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai, kuras jūs iesniedzat ar šo.

Neviena aģentūra, partnerība, kopuzņēmums, darba devējs-darbinieks vai franšīzes-franšīzes ņēmēja attiecības nav paredzētas vai izveidotas ar šo nolīgumu. Ja mēs neizpildīsim nevienu šā nolīguma noteikumu (-u), tas netiks uzskatīts par atteikšanos no kāda noteikuma vai tiesību. Šis nolīgums veido visu vienošanos starp jums un KLEAN saistībā ar tās priekšmetu. Ja kāds šī līguma noteikums tiek atzīts par spēkā neesošu vai spēkā neesošs, atlikušie noteikumi tiek izpildīti pēc iespējas pilnīgāk, un pārējie noteikumi paliks spēkā un spēkā. Jūs piekrītat, ka, ja vien šajā nolīgumā nav skaidri noteikts citādi, šim nolīgumam nav trešo personu labuma guvēju. Jūs piekrītat, ka neatkarīgi no jebkādiem citiem likumiem vai likumiem, jebkura strīda, prasības vai prasības iemesls, kas rodas šī līguma dēļ vai saistībā ar to, ir jāiesniedz viena (1) gada laikā pēc tam, kad šāds strīds, prasība vai prasības cēlājs radās vai uz visiem laikiem aizliegts. KLEAN adrese šādiem paziņojumiem ir: legal@KLEAN.lv. Šajā līgumā ietvertie paraksti ir paredzēti tikai ērtības labad un neietekmē šī līguma interpretāciju. Šis līgums netiek grozīts, izņemot rakstiski parakstīts abas puses vai ar jaunu KLEAN norīkojumu, kā aprakstīts tālāk. Šo nolīgumu interpretē tā, it kā to kopīgi izstrādātu puses. KLEAN neuzņemas nekādu atbildību par jebkuru nespēju vai kavēšanos pildīt šajā nolīgumā noteiktās saistības, ja šāda neveiksme vai aizkavēšanās ir radusies notikuma vai apstākļu dēļ, kas nav KLEAN pamatota kontrole.

Viss teksts, grafika, redakcionālais saturs, dati, formāts, grafiki, dizainparaugi, HTML, izskats un sajūta, fotogrāfijas, mūzika, skaņas, attēli, programmatūra, videoklipi, dizainparaugi, burtveidoli un cits saturs (kopīgi "Patentēts materiāls"), ko lietotāji redz vai lasīt Pakalpojumā, pieder KLEAN vai tiek izmantoti ar atļauju. Patentēts materiāls tiek aizsargāts visos veidos, plašsaziņas līdzekļos un tehnoloģijās, kas tagad ir zināmas vai tālāk izstrādātas. KLEAN pieder visi patentētie materiāli, kā arī šādu patentētu materiālu saskaņošana, atlase, noformēšana un uzlabošana. Lietotāji nedrīkst kopēt, lejupielādēt, lietot, pārveidot, pārveidot vai atkārtoti pārsūtīt kaut ko no pakalpojuma bez KLEAN skaidras iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Jebkura patentēta materiāla izmantošana, izņemot tajā atļauta, ir skaidri aizliegta bez iepriekšējas KLEAN un / vai attiecīgo tiesību īpašnieku atļaujas.

KLEAN patur tiesības pēc saviem un absolūto ieskatiem jebkurā brīdī mainīt, mainīt, papildināt, papildināt vai dzēst jebkuru šā nolīguma noteikumus (tostarp konfidencialitātes politiku), kas ir spēkā ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja nākotnē šīs vienošanās izmaiņas ir nepieņemamas vai liks jums vairs neatbilst šim līgumam, jums ir jāpārtrauc pakalpojuma darbība un jāpārtrauc tā izmantošana.  KLEAN jebkurā laikā var mainīt, pārveidot, apturēt vai pārtraukt jebkuru Pakalpojuma aspektu. KLEAN var arī uzlikt ierobežojumus noteiktām funkcijām vai ierobežot jūsu piekļuvi daļām vai visiem Pakalpojumiem bez brīdinājuma vai saistībām.

Mēs paturam tiesības pēc mūsu ieskatiem pārskatīt, uzlabot, pārveidot vai pārtraukt uz laiku vai pastāvīgi KLEAN platformu vai jebkuru saturu vai informāciju KLEAN platformā ar paziņojumu vai bez tā. Mēs neuzņemamies atbildību nevienai pusei par KLEAN platformas maiņu vai pārtraukšanu.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo līgumu, lūdzu, sazinieties ar mums pa legal@KLEAN.lv vai pa pastu zemāk norādītās adreses:

SIA KLEAN

Sporta iela 2

Rīga, LV-1013

Latvija

Ar šo paziņoju, ka esmu izlasījis un sapratuši iepriekš minētos lietošanas noteikumus un KLEAN konfidencialitātes politiku, un piekrītu, ka mana pakalpojuma izmantošana ir manas vienošanās apstiprinājums, kas izriet no šā nolīguma noteikumiem un nosacījumiem.

Juridiskie dokumenti